Grøntsager

Der dyrkes primært rodfrugter som kartofler, gulerødder, pastinak, rødbeder og rodpersille.


Ved grønsagsdyrkningen anvendes næringsstoffer fra sædskiftet og kompost fra egen besætning.

Som frø anvendes i videst mulig omfang biodynamiske frø og absolut ingen hybridfrø. Det tilstræbes at så og bearbejde jorden på de tidspunkter som er gunstige i h.t. Maria Thuns såkalender.

Alt arbejde udføres med respekt for naturen og dens iboende kræfter, og med en bevidsthed om at et samarbejde natur og menneske imellem er vejen til at fremelske afgrøder af høj kvalitet så vidt angår bla. vitalitet, smag duft og holdbarhed.

De biodynamiske dyrkningsmetoder er under stadig udvikling for at skabe en sund muld som grundlag for sunde afgrøder.

Grøntsagerne opbevares uden brug af energi til kølerum m.v. Kartofler opbevares i kule.

Salg af produkterne sker via Solhjulet til helsekostbutikker i Norden. Derudover leveres direkte til institutioner m.v. Salg til private via stalddørssalg.