KHM Højbo
Om Hojbo

Højbo er en gård som ligger som i et smørhul midt i den jyske hede med skov,  mose og eng. Der er en natur hvor vi oplever stor variation i dyreliv og planteliv, et sted hvor også mere sjældne arter lever og trives.

Gården er ejet og drevet af Karl Henning Mikkelsen, siden 97 som økologisk og siden 2006 som biodynamisk.

Der hører 34 ha til ejendommen, heraf er ca. 2 ha udlagt som natur areal. I de øvrige arealer dyrkes kløvergræs som foder til dyrene og græsset, særlig kløveren, opformerer gødning i sædskiftet. Derudover dyrkes korn, kartofler ca. 2 ha og grøntsager, ca. 1,5ha.

De er en kødkvægsbesætning af racen Simentaler på  5 moderdyr med opdræt.